DESPRE UNIUNEA

 • Asociaţia

  Raportând ascensiunea continuă a pieții imobiliare, crearea unei entități juridice menite să genereze colaborare între profesioniști și să protejeze clientela, la un moment dat a devenit stringent necesară.
  Data de 6 aprilie 2015 a marcat apariția Asociației Uniunea Agențiilor Imobiliare - uniune de persoane juridice apolitică și nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, precum și prima organizație neguvernamentală din Republica Moldova ce impune verticalitate, corectitudine tuturor participanților pe piața imobiliară.
  Uniunea este în continuă dezvoltare în direcția civilizării pieții imobiliare și are ca prim scop realizarea, promovarea, apărarea drepturilor și intereselor agenților imobiliari care activează pe teritoriul Republicii Moldova, promovarea unei colaborări reușite dintre aceștea, bazate pe principiile unei concurențe loiale, precum și dezvoltarea potențialului calitativ al pieții imobiliare din Republicii Moldova.
  Astăzi, mai mult ca oricând, lexemul ”profesionalism” a căpătat pe piața imobiliară o conotație de principiu, iar Asociaţia Uniunea Agențiilor Imobiliare devine pe zi ce trece un simbol al acestuia.

 • Registru

  Primul și unicul Registru al companiilor autorizate și al specialiștilor atestați de pe piața imobiliară, a fost creat în vederea conglomerării și unificării informației cu privire la participanții profesioniști, ce activează conform unor standarde înalte de calitate.
  Pentru a reduce la un nivel minim riscurile ce însoțesc activitatea pe piața imobiliară, fiece consumator ce va accesa acest portal, va avea posibilitatea să verifice reputația profesională a agentului selectat, să ia cunoștință de nivelul lui de calificare și să-i verifice experiența.
  Un obiectiv major realizat de către Asociaţia Uniunea Agențiilor Imobiliare și membrii săi este unificarea bazelor de date a circa 20 de companii, astfel încît, toate ofertele imobiliare să se regăsească pe un singur site - www.http://uniuneaimobiliara.md, pentru a fi cât mai aproape de clienții săi, dar și pentru sporirea controlului asupra calității serviciilor prestate.