Solicitare din partea Uniunii Agențiilor Imobiliare

Solicitare din partea Uniunii Agențiilor Imobiliare

  Oct 31, 2019


Solicitare din partea Uniunii Agențiilor Imobiliare

Mun. Chișinău
28 august 2019

Către :
*D-na Natalia Gavrilița,
Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova,
str. Constantin Tănase 7, mun. Chișinău,
email: cancelaria@mf.gov.md
*Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova
str. Constantin Tănase 9, mun. Chișinău,
email: mail@sfs.md

De la:
Uniunea Agențiilor Imobiliare din Republica Moldova,
Președinte Ilie Sopivnic
str.Vasile Lupu 4, of.1, mun. Chișinău,
tel : 068777733

CERERE
Prin prezenta cerere ne adresăm organelor abilitate ale Republicii Moldova în domeniul finanțelor publice cu privire la solicitarea furnizării de informație.
Capitolul 5, Titlul II din Codul Fiscal al R. Moldova reglementează instituția creșterii și pierderii de capital.
Potrivit art. 40 alin. 7 din Codul Fiscal al R. Moldova (în vigoare în prezent),
„Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 20% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.”
Astfel, această normă legală reglementează modul de stabilire a bazei de calcul a creșterii de capital, care este impozitată și achitată de către persoanele fizice și juridice, rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.
Ținem să menționăm, că baza de calcul actuală a fost modificată prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 „cu privire la modificarea unor acte legislative”, care a intrat în vigoare la 01.10.2018.
Anterior acestor modificări, art. 40 alin. 7 din Codul Fiscal al R. Moldova avea următoarea redacție:
„Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.”
În prezent, D-na. Ministru Natalia Gavrilița a declarat în cadrul unui interviu pentru mass-media, că urmează a fi efectuate modificări în sensul majorării bazei de calcul a creșterii de capital de la 20% la 50%, adică urmează să fie ajustat cadrul legal conform situației existente înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 178 din 26.07.2018 „cu privire la modificarea unor acte legislative”, care a intrat în vigoare la 01.10.2018.
Reieșind din cele menționate și conducându-ne de rolul activ al Uniunii Agențiilor Imobiliare din Republica Moldova pe segmentul vânzării/cumpărării bunurilor imobile în Republica Moldova:

*solicităm respectuos:
Comunicarea informației și datelor statistice cu privire la plata impozitelor de către persoanele fizice și juridice, rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital pentru perioada 01.01.2017-01.10.2018.
Comunicarea informației și datelor statistice cu privire la plata impozitelor de către persoanele fizice și juridice, rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital pentru perioada 01.10.2018-până în prezent.
Cu respect,
Ilie Sopivnic
Președintele Uniunii Agențiilor Imobiliare din Republica Moldova

  presa , uniunea-imobiliara , membru-asociației , agentie-imobiliara-moldova , eveniment